Solární články jsou zpravidla destičky o velikosti 12 x 12 cm. Rozlišují se na monokrystaly, kdy se jedná o roztažení roztaveného křemíku do velikosti více než 10 cm a na polykrystalické články, které jsou složené z jednotlivých malých krystalů 1 až 100 mm různě orientovaných. Tento druh článků je nejčastější.


solární článekJeden článek dokáže při maximálním výkonu vytvořit napětí 0,5 V a elektrický proud až 3 A. Vynikající je, že jednotlivé články se mohou velice snadno spojovat do větších celků. Nazývají se solární panely a je to vlastně základ fotovoltaického systému. V jednom solárním panelu je běžně 36 článků o výstupním napětí 12 V, nebo 72 článků o napětí 24 V. Solární panely mají různé výkony 150, 180…až 280 W.


(4,8 / 5)

Je třeba dodat, že z článků i panelů získáte stejnosměrný proud. Proto jsou v systému fotovoltaické elektrárny umístěny i další komponenty jako střídače, konstrukční a podpůrné prvky.

Důležitým aspektem u fotovoltaických panelů je to, že umí vyrábět elektrický proud i bez přímého osvětlení, na základě difuzního záření, které je v České republice převládající.


Instalovat fotovoltaické panely můžete na střechu rodinného domu, hospodářských i průmyslových budov, nebo na volném pozemku. Podle způsobu zapojení můžete volit mezi čtyřmi variantami. Můžete využít samozásobitelský systém bez připojení na elektrickou síť (takzvaný solární ostrovní systém / ostrovní elektrárna) nebo se můžete napojit na síť samostatnou přípojkou. Také ovšem můžete využít napojení na síť za využití takzvaného zeleného bonusu. Další variantou je hybridní fotovoltaická elektrárna, kdy se minimalizuje množství energie, které jde z přebytků do sítě. Tento poslední způsob doznal rozmachu právě v době, kdy bylo distributory zakázáno se připojovat do distribuční sítě a vyrábět energii zpět. Jde hlavně o omezení byrokratické zátěže, protože zde není potřeba tolik povolení.