Po ukončení dotací na bytové a panelové domy nově běží projekt Nová zelená úsporám pro rekonstrukce rodinných domů a pasivní výstavbu. Dotační program je cílený na úsporu v oblasti energií a na využití energie z obnovitelných zdrojů pro rodinné domy. Státní podpora fotovoltaiky pro domácnosti v byla dlouhou dobu opomíjena. To se ale změnilo. Nová zelená úsporám totiž přichází s podporou solárních zařízení, která se starají o ohřev vody a produkci elektrické energie. Konečně se tak připojujeme k většině zemí EU, kde je příspěvek od státu na nejefektivnější obnovitelný zdroj elektřiny téměř samozřejmostí. Společně s faktem, že ceny fotovoltaických panelů postupně klesají a jejich účinnost roste, je to výborný impuls k jejich instalaci i ve vaší domácnosti.


Nová zelená úsporám

Právě probíhající 3. výzva pro rodinné domy byla spuštěna v říjnu 2015 a umožňuje čerpat dotace průběžně i v letech 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. Celkem chce stát v tomto období přerozdělit dotace ve výši 27 miliard Kč.

Jak požádat o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a výstavbu nových domů v pasivním standardu? Kolik peněz, a na co přesně, je možné z dotací získat?

(4,8 / 5)

35-100 tisíc Kč na instalaci solárních termických systémů

Primárně můžete získat dotaci na termický solární systém ohřevu vody, jenž může pracovat samostatně nebo být zapojen do otopné soustavy domu. Je samozřejmě nutné splnit hned několik podmínek. Mezi ně patří měrný využitelný zisk celé solární soustavy, což je množství energie získané z jednoho m2 kolektoru za rok. To pro systém bez napojení na otopnou soustavu činí 350 kWh/m2 za rok, s napojením je to potom jen 220 kWh/m2 ročně. V prvním případě je nezbytné, aby solární systém pokryl alespoň 50 % tepla na ohřev vody. Podmínky stanovují i velikost zásobníku na teplou vodu na alespoň 45 litrů na m2 plochy kolektoru.


35-100 tisíc Kč na instalaci fotovoltaických systémů

Nová zelená úsporám rovněž podporuje instalaci malé domácí solární elektrárny s připojením do distribuční sítě, a to s využitím akumulátorů, i bez nich. Nutnou podmínkou je, aby byla tato solární elektrárna na střeše rodinného domu, který je zanesen v katastru nemovitostí, a měla maximální výkon nejvýše 10 kW. Nutná je také odpovídající monitorovací a optimalizační elektronika a přímo na místě by mělo být spotřebováno alespoň 70% z celkového teoretického zisku systému. V podmínkách je rovněž blíže specifikována účinnost fotovoltaických panelů, střídače a MPPT regulátoru. Krátce řečeno – je třeba používat pouze produkty, které jsou kvalitní!

Instalace solárních panelů

Zažádat o dotaci můžete před začátkem realizace, v jejím průběhu nebo až po dokončení. Pokud je žádost na realizované projekty dobře zpracovaná,  je možné ji proplatit již do 9 týdnů od jejího podání.

Jak podat žádost o dotaci?

Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR. Stačí vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách NZÚ. Tím je podání opravdu snadné. Pokud si přesto nevíte rady, pomohou vám s podáním elektronické žádosti pracovníci na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.

Důležitým doplněním je, že v obou případech je nutný také vytištěný vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci. Ten je třeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště fondu. K této žádosti musí být přiložena projektová dokumentace navrhovaných opatření a energetické hodnocení.


V každém případě věnujte programu Nová zelená úsporám odpovídající pozornost, bylo by přece škoda přijít o dotace, které vám nabízí!