Před sedmi-osmi lety nám v České republice rostli fotovoltaické elektrárny jako houby po dešti. Dnes je můžete vidět prakticky v každém regionu. Nejvíce viditelné jsou pole a louky plné fotovoltaických panelů lesknoucích se na slunci. V současné době již nové solární elektrárny tolik nevyrůstají a investice do fotovoltaických panelů na rodinný dům je na hranici návratnosti.


Jak je to možné, když ceny fotovoltaických panelů se stále snižují? Je to jednoduché. Dotační politika v posledních letech již nepodporuje novou výstavbu elektráren. Nedostanete tak vysoké dotace na pořízení solárních panelů a tím se výrazně snižuje i návratnost investice. Dotační podpora fotovoltaických elektráren vzešla zejména z toho, že Česká republika byla vázána splněním kvót pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2010 bylo nutné splnit procentuální množství takto vyrobené elektřiny.

Fotovoltaické panely však mají své výrazné uplatnění a tím jsou solární ostrovní systémy, případně hybridní systémy, kdy jde přebytek energie do sítě. Ostrovní systém je zjednodušeně řečeno soběstačný systém výroby energie. Tu, kterou vyrobíte, si také spotřebujete. V případě, že máte přebytek, můžete ho dodat distributorovi zpět do sítě. Pokud byste chtěli dodávat energii ze systému pouze do distribuční soustavy, narazíte na mnoho byrokratických překážek a nejvíce na to, že je regulován vstup do distribuční soustavy.

forovoltaická elektrárna


I přesto, že není v současné době podporována nová výstavba elektráren dotacemi, zvýhodnění pro provozovatele stále je. Jedná se zejména o zelený bonus, kdy část své vyrobené energie spotřebujete a zbytek dodáte distributorovi do sítě. Legislativa, kterou se musíte při provozu fotovoltaické elektrárny řídit, není rozhodně jednoduchá. Je zde hned několik zákonů a vyhlášek, které se danou oblastí zabývají.

Skeptici a odpůrci fotovoltaických elektráren

Odpůrci fotovoltaických elektráren mají mnoho argumentů, proč podle nich není tento zdroj energie přírodě přátelský. Ať je to náročnost výroby panelů a jejich likvidace, nebo ovlivnění přírody odtokovými poměry, kdy se voda nevsakuje do země, ale teče pryč, matením ptáků, kteří si myslí, se jedná o vodní hladinu, absencí zelené biomasy, která by mohla tvořit kyslík…. Názory to jsou jistě opodstatněné a asi také stojí o nich popřemýšlet. Pokud bychom chtěli tyto negativní dopady snížit, jednoduše nám z toho vzejde fakt, že je třeba fotovoltaické panely umístit jinam než na zelenou louku. Existují nové projekty, kdy se fotovoltaické panely instalují již do plášťů budov – na stěny, do střech a to přímo při výstavbě. Použít se mohou různé integrované PV fólie s integrovanými fotovoltaickými články. Tyto fólie lze používat na střechy i fasády. Při využití pláště budov jako zdroje energie dostávají budovy nový rozměr.

V současné době je velmi podporovaným odvětvím využití energie ze slunce instalace solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody v domácnostech (TUV). Tento způsob není finančně tak náročný jako samotné fotovoltaické panely a zároveň je podporován dotační politikou ČR i EU. Protože díky využívání solárního ohřevu vody se zmenšuje množství emisí ze spalování tuhých fosilních paliv.


Nelze už zavírat oči před potřebou vyššího rozšíření obnovitelných energií. Lidé, kteří se přes okolní skeptické názory pustili jako první do instalací solárních fotovoltaických panelů, učinili velký krok pro všechny ostatní. Trend zahrnující nejen využití slunce, ale také vody a větru je směr k udržitelnému rozvoji. Je to směr, který nám snad pomůže k tomu, být na této planetě o něco déle.

(4,4 / 5)

http://www.solarniliga.cz/wp-content/uploads/2016/02/forovoltaicka-elektrarna.jpghttp://www.solarniliga.cz/wp-content/uploads/2016/02/forovoltaicka-elektrarna-150x150.jpgsolarSolární novinky a technologie
Před sedmi-osmi lety nám v České republice rostli fotovoltaické elektrárny jako houby po dešti. Dnes je můžete vidět prakticky v každém regionu. Nejvíce viditelné jsou pole a louky plné fotovoltaických panelů lesknoucích se na slunci. V současné době již nové solární elektrárny tolik nevyrůstají a investice do fotovoltaických panelů na rodinný dům je...